STRES A RELAXÁCIA

článek stres a relaxacia

Prepojenie medzi stresom a chorobou je predmetom veľkého záujmu. Vedecký výskum odhalil veľa o tom, čo sa deje v tele pod vplyvom stresu a v tomto procese poskytol pohľad na úlohu stresu v celom rade chorôb. Ale veľa toho ešte objaviť zostáva. Čo vieme je, že naša odpoveď na stres je veľmi špecifická, čo môže viesť k ochoreniu, ktoré nie je kontrolované. Ako môžeme ovplyvniť škody spôsobené stresom? Pochopenie podstaty stresu nám dáva kľúč k jeho odzbrojeniu – k relaxácií.

NAŠE TELO SA NEUSTÁLE PÝTA: SOM V BEZPEČÍ?

Je to dôležitá otázka, vďaka ktorej sme prežili. Čo však nastane, ak je odpoveď nie? Tváro v tvár vnímanej hrozbe sa odohráva kaskáda mentálnych, emocionálnych a fyziologických udalostí, ktoré telo okamžite naštartujú. Táto kaskáda reakcií je naša odpoveď na stres tiež nazývaná „bojuj alebo uteč“.

Myšlienky odsunú nabok emócie ako strach a sympatický nervový systém nás nakopne k úteku či útoku. Toto všetko nastáva behom pár milisekúnd. Stresová odpoveď nám ukazuje dokonalé prepojenie tela a mysle. „Bojuj alebo uteč“ vzniká v limbickom systéme. V skupine štruktúr, ktorá riadi emócie, inštinkty a pohony (ako napríklad hlad). Limbický systém je doslovne most medzi vyššími mozgovými funkciami (ako plánovanie vášho najbližšieho jedla) a autonómnymi funkciami (ako trávenie).

Kľúčovým limbickým hráčom v reakcií na stres je hypotalamus. Táto časť mozgu je kľúčovým prvkom sympatického nervového systému aj endokrinného systému. Hypotalamus neustále upravuje podmienky v reakcií na zmeny vonkajších podmienok (teplota, denné svetlo, nebezpečie aj potešenie. Pri plnení tejto úlohy hypotalamus koordinuje zmyslové informácie, kogníciu, emócie a fyziológiu. Za prispôsobivosť ľudského organizmu vďačíme práve hypotalamu. Vráťme sa k stresu.

Ak je NIE odpoveď nášho tela na základnú otázku: Som v bezpečí, hypotalamus spúšťa stresovú reakciu dvoma rôznymi cestami. Prvou je uvoľnenie stresového hormónu norepinefrínu. Druhou je uvoľnenie kortisolu. Tieto dva procesy a kaskády vyplavovania hormónov sa udejú za pár sekúnd až minút. Ich vyvrcholenie môže trvať aj niekoľko hodín.

Ľudia reagujú na stresory rôznymi spôsobmi závislými od ich temperamentu, skúseností, fyzickej kondície, prepojením medzi chronickým stresom a pod. Majme na pamäti, že je veľmi tenká hranica medzi tým, čo je pre niekoho stresujúce, pre iného to môže byť výrazný traumatizujúci zážitok. Zároveň krátkodobý stres má stimulačné účinky. Dlhodobý nás oberá o (životnú) energiu.


Fyzická odpoveďÚčel Dlhodobý efekt
Uvoľnenie stresových
hormónov
Celý systém pripravuje na
reakciu
Chronická únava, depresie
Zvýšenie respirácie Prináša viac kyslíka Preťažené svaly hrudníka,
chronické horné hrudné
dýchanie, úzkosť
Spomalenie trávenia Presmerovanie krvi do
veľkých svalov a mozgu
Vredy, tráviace problémy
Presmerovanie energie a krvi
z neaktívnych svalov do
aktívnych svalov
Pripravuje svaly na akciu Chronické preťaženie
svalov, únava, úbytok svalov

Parasympatický nervový systém sa častokrát dáva do protikladu k sympatickému nervovému systému. Pravda však je, že oba fungujú súbežne a navzájom na seba reagujú. 

Bežný životsympatikusparasympatickus
Primárne nastaveniePripravený na konaniePocit bezpečia, čisté myslenie, zdravá sociálna interakcia
svalstvotonizované relaxované
dýchanieZvyšuje sa rýchlosťĽahké primárne brušné dýchanie
Ruky a chodidlástudenéteplé

To okrem iného znamená, že akonáhle nebezpečenstvo pominie, mozog sa dočasne prepne do zvýšeného pôsobnia parasympatického nervového systému, do odpovede: Som v bezpečí. Svojím pôsobením tak zneutralizuje účinky reakcie „bojuj alebo uteč“. A ďalej pokračujú v dokonalej súhre. Súčasťou autonómneho nervového systému je aj nervus vagus, ktorý výraznou mierou prispieva k pocitu uvoľnenia. Práve nemu je venovaný kurz ZÁZRAK UVOĽNENIA S NERVUS VAGUS.

Štúdie zamerané na sledovanie meditujúcich ľudí, ľudí, ktorí praktikovali jogu, či-kung alebo tai-či dosahovali vyšší stupeň aktivity parasymptického nervového systému, čo v konečnom dôsledku u nich viedlo k redukcií stresu, stresových hormónov, stavov úzkostí, depresií, k celkovej väčšej harmónií.


STRES A RELAXÁCIA

A tu je veľký priestor pre jogovú terapiu. Navodenie stavu relaxácie a umožnenie telu si oddýchnuť. Energia je nasmerovaná na procesy „opravy“ a omladenia. Vitalita – zdravie, sila, kreativita – prichádza z našich rezerv, z oddychu, ktorý sme si dopriali. Žijeme v období, kedy fungujeme na plné obrátky, míňame veľa svojej energie. Ideme až na hranu svojich síl, do vyčerpania sa.

Jogová terapia je spôsob, ako využiť univerzálnu zásobáreň energie. Odpočinok častokrát považujeme za samozrejmosť. Avšak je to základný prvok zdravia, pohody, ktorý zanedbávame. Telo každú chvíľu nasmeruje energiu a zdroje na vykrytie tých najnaliehavejších potrieb. Po jedle, dá telo signál na trávenie; keď bežíme snažiac sa chytiť autobus, telo pošle energiu do veľkých svalov; keď sme zranení, telo použije svoje zdroje na zahojenie rany. Niekedy sa tieto potreby nakopia, alebo sa dostanú do konfliktu a telo si musí vybrať, kam nasmeruje svoje zdroje. Jogová terapia dovolí hlboký odpočinok, ktorý podporuje múdrosť tela nasmerovať energiu a zdroje na uzdravenie sa. 

Joga tradične končí relaxáciou alebo šavásanou. V šavásane ležíme na zemi s nohami pohodlne mierne od seba a s rukami mierne od tela s dlaňami smerujúcimi nahor. Plne podporovaní a bez pocitu akejkoľvek námahy. Šavásana navodzuje v tele pocit relaxácie a odpočinku, počas ktorého sa vstrebávajú účinky predchádzajúcich ásan. Aj keď je toto veľmi dôležitá ásana, je zároveň veľmi opomínaná.

Doslovný preklad šavásany je pozícia mŕtvoly reprezentujúca postúru úplného vzdania sa kontroly. Pozície s oporou rozširujú možnosti praktizovania šavásany a zároveň každá pozícia nás učí ako nechať veci odísť. Celá prax sa stáva šavásanou v rôznych formách. Ak sa túžiš prepnúť do modu nechať všetko ísť, siahni po terapeutických kartách SOUL TALKS, kde nájdeš vybraných 16 obnovujúcich pozícií a vytvoríš si tak dokonalú lekciu šitú presne na teba.Spomeň si, čo prvé spravíš, keď cítiš preťažený krk a pocit „ťažkej“ hlavy? AK to nie je ani jedna z týchto vecí, tak si ich pokojne práve teraz vyskúšaj a som zvedavá, či budeš súhlasiť so mnou. Priložíš si ruky s prepletenými prstami na zátylok, jemne zakloníš hlavu a necháš ju klesnúť do dlaní. Alebo si položíš hlavu do dlaní s lakťami na stole. Obe možnosti majú podobný efekt. Relaxáciu. Ruky sú oporou, ktorá dá signál nervovej sústave, že je hlava v bezpečnej polohe a môže si dovoliť vypnúť kontrolu nad svalmi krku, ktoré boli príliš dlho aktívne. Zotrváš pár dychov, pár minút a cítiš sa ako znovuzrodená. 

Byť fyzicky podporená v pozíciách nám tiež dodáva pocit emočnej podpory. Okrem všeobecných výhod hlbokého odpočinku a relaxácie majú nástroje terapeutickej jogy špecifické výhody.


PASÍVNY STREČING


Strečing naťahuje a uvoľňuje tenziu vo svaloch.
Základným princípom vykonania ásan je byť pri plnom vedomí si toho, čo robím a venujem maximálnu pozornosť svojmu telu tak, aby sa pracovalo po komfortnú hranicu. Ak pozíciu udržiavame v komfortnej zóne (v zóne I´m safe = Som v bezpečí), svaly sa uvoľnia a natiahnutie sa prehĺby. Svalové vlákna obsahujú bunky svalového vretienka, ktoré fungujú ako ochranný mechanizmus, ktorý zabraňuje pretiahnutiu alebo natrhnutiu svalov. Pretože strečing je pasívny v pozíciách s oporou, svaly sa predlžujú bezpečne podľa toho, ako sa telo poddá gravitácií a jemne sa poddáva po dobu niekoľkých minút. Jemná povaha strečingu umožní telu sa uvoľniť za strečové reflexné zóny, jemne posúva vnímavosť svalových vretienok.


Strečing má rovnako potenciál vytvárať štrukturálne zmeny vo fasciálnom systéme. Terapeutická joga (kombinácia pozícií s oporou a jemného strečujúceho pohybu) uvoľňuje fasciálne zúženie spôsobené napätím, poranením a zjazveným tkanivom.


ŠTRUKTÚRA A FUNKCIA


Zmena v štruktúre mení aj funkciu.
Jogová terapia uvoľňuje konstrikcie (skrátenie svalu) a sprístupňuje telo na relaxáciu,  zlepšuje postúru (držanie tela), uvoľňuje medzirebrové svaly a bránicu, umožňujúc tak prehĺbenejší nádych do pľúc, otvára energetické centrá v tele, zvyšuje cirkuláciu cez telo a dáva orgánom v dutine brušnej viac priestoru. Pozície „vyžmýkajú a naplnia“ vnútrobrušné orgány, v predklone dočasne znížia tok krvi do orgánov (ischemia), v záklone krv prekrví orgány (hyperemia). Tento proces eliminuje toxíny a dodáva kyslík a živiny do orgánov.

EMOCIONÁLNA ŠTRUKTÚRA

Vďaka tejto schopnosti meniť štruktúru a funkciu tela máme obrovský potenciál pre osobný rast a transformáciu. Uvoľnenie fyzických blokád nám napomáha pri zmene našich mentálnych vzorcov. Zmeny sa dejú na viacerých úrovniach. Naše emocionálne vzorce majú akýsi druh štruktúry. Aj keď nie natoľko hmatateľné ako ich fyzický náprotivok.

Myšlienky a emócie sa manifestujú v tele a cez fyzickú prax a fyzické uvoľnenie, získavame potenciál na hlboké emočné uvoľnenie a pretvorenie mentálnych vzorcov. Vytvárame nové prepojenia medzi telom a mysľou. Nahrádzame vzorce napätia a negativity za cestičky relaxácie a pozitivity. 

V dnešných časoch sú naše zmysli stále zapájané – práca, rodina, sociálne siete, audiovizuálny šum… a spolu s nimi aj naše svaly. Niekedy môže byť dosť náročné len tak „vypnúť“. Jogová terapia je vašou cestou, ako sa znovuzharmonizovať. 

Jana Bukvayová
description