O JOGOVEJ TERAPIÍ
SOUL TALKS

Janka Bukvayová

O JOGOVEJ TERAPIÍ
SOUL TALKS

Janka Bukvayová

JOGOVÁ TERAPIA
sama sebe terapeutkou...

Jogová terapia je súčasťou holistickej medicíny, kde je človek vnímaný ako komplexná bytosť s hmotnými aj nehmotnými časťami (telo, myseľ, emócie).
Je definovaná ako vytváranie bezpečného priestoru pre prirodzenú inteligenciu tela na aktiváciu vnútorných liečivých procesov. My, terapeuti, sa snažíme tento priestor vytvárať za pomoci restoratívnej jogy, jemnej jogy, relaxačných techník, terapie dotykom, ajurvédy a svojich prirodzených talentov, ktoré máme každá/každý jedinečné. Môže ísť o soundhealing, aromaterapiu či mindfulness. Možností je mnoho.

Jogova terapia

Ja v rámci jogovej terapie využívam metodiku SOUL TALKS, ktorej základom je (ako už vidieť aj v názve), že cez naše telo hovorí naša duša. Človeka vnímam ako celok cez spojenie tela, mysle a emócií.

Mozog je riadiacim orgánom pohybovej sústavy.
Rozhoduje o pohybe, jeho účele, smerovaní, sile. Riadi aj tvoje dýchanie – autonómne vyhodnocuje, kedy ho zrýchliť či zadržať. Zároveň ho vieš využiť na vedomé spomalenie dýchania. Neuróny tvoriace mozog sú schopné plasticity, čo využívame pri terapii pohybom. V mnohých kultúrach sa mozog považuje za sídlo duše. Práve to ti dáva potenciál stať sa majsterkou ovládania svojho tela a tým aj vlastného emočného prežívania.

MYSEĽ

Myseľ a mozog sú azda jediným objektívne prepojeným systémom. Všetko, čo subjektívne zažívame, vytvára objektívne „zápisy“ v našom mozgu. Vysvetlím ti to na príklade pamäte počítača. Cez tvoje skúsenosti mysle – „softwer“ sa postupne prepisuje tvoj „hardwer“ v mozgu. Tvoje reakcie na udalosti sa menia cez zážitky mysle do ďalšieho vyhodnocovania mozgu. To znamená, keď sa menia tvoje skúsenosti, mení sa milisekundu po milisekunde aj tvoj mozog. Dôkazom tejto zmeny je napríklad meditácia, ktorá zvyšuje neurotransmiter serotonín. Hormón dobrej nálady. Traumatické zážitky zase zmenšujú časť mozgu zodpovednú za ukladanie nových spomienok. 

Toto pochopenie jednoty mysle a mozgu poukazuje na jedinečnú príležitosť pre život v pohode, duševný rast a hlbokú meditáciu. V podstate môžeš využiť svoju myseľ, aby zmenila tvoj mozog.

TELO

Telo sa hýbe vďaka signálom z mozgu. Podľa posledných vedeckých informácií však nerozhoduje o pohybe len on, ale aj fascie – tkanivá, ktoré sú rozložené po celom tele. Sú zodpovedné za ladnosť pohybu a kĺzavosť svalov ale i vnútorných orgánov. Stuhnuté, nepružné, „zlepené“ fascie ovplyvňujú plynulosť pohybu. Ich uvoľnenie (mobilizácia) dokáže navodiť výrazné uvoľnenie (nielen) blokovanej časti tela ale aj sa preniesť do iných jeho častí. Rovnako sa čím ďalej viac píše aj o psychosomatike a teda pôsobením našich myšlienok, prežívania a emócií na stav svalov a orgánov.

EMÓCIE

Sa zaraďujú do implicitnej - vnútornej pamäte. Táto pamäť je zakorenená v základných štruktúrach mozgu ako je plazivý mozog.

Vnútorná atmosféra mysle – pocit, aký zo života máš – závisí do značnej miery od tvojich zážitkov. Táto „pamäť“ sa môže odrážať aj v tvojich črevách. Poznáš to. Pocítiš strach (o blízkeho) a „stiahne“ sa ti žalúdok. Alebo, keď sa zamiluješ, cítiš v bruchu motýle. ☺

SOUL TALKS
JOGOVA TERAPIA

Na podnety teda nereaguješ len zvonka, prostredníctvom oporno-svalového systému, ale aj zvnútra, a to na základe autonómneho nervového systému. Počas individuálnych lekcií aj kurzov dokážeme spolu pracovať na oboch aspektoch – napraviť funkčné chyby, teda držanie tela, ale aj problémy súvisiace s autonómnym nervovým systémom.

Cez prácu s telom vytváram priestor na prijatie emócií, životných výziev i samotných blokád tela. Cieľom mojej práce je vytvoriť špecifický cvičebný program pre jedinečnú bytosť, ktorá je v tom momente predo mnou. Pripraviť každému vlastnú zostavu na základe potrieb jeho fyzického i vnútorného prežívania a naučiť ho zostavu ďalej rozširovať a meniť pochopením fungovania jogovej terapie, sebaprijatia, sebapozorovania, dôležitosti vyváženého pohybu a relaxácie.

Výsledkom jogovej terapie je v každom prípade dobrý pocit. Mali by ste sa vo svojom tele cítiť oveľa príjemnejšie, byť uvoľnení a znovuzrodení. Aj keď ide o relaxačné cvičenie, dokáže veľmi intenzívne pôsobiť na fascie, kostrovo-svalový systém, orgány a myseľ. 

A ak sa nemôžeš so mnou stretnúť fyzicky, ponúkam ti možnosť nadobudnúť túto zručnosť vytvorenia si bezpečného liečivého prostredia aj pomocou mojich online programov a terapeutických kariet SOUL TALKS.

Praktické tipy pre jogovú terapiu:

  • Nájdi si miesto, kde zostaneš v tichu len sama so sebou, aby si sa mohla započúvať do svojho tela, duše a emócií.
  • Cieľom je zostať v polohách natoľko pohodlne, ako je to len možné. Akékoľvek napätie spôsobujúce nepohodlie v pozícii ti bude brániť plne sa uvoľniť. Cíť sa slobodne a pozície si prispôsob podľa svojich predstáv, prípadne vynechaj tie, ktoré ti nie sú príjemné. Hlavne počúvaj svoje telo – je múdre.
  • Použiť môžeš deky, bolstre, kvádre, vankúše, pásy – čokoľvek, čo máš doma. Vytvor si pohodlie príjemnou vôňou sviečky či oleja, hudbou a vankúšikom na oči.
  • Vo všeobecnosti by si v polohách na boku a v rotácii mala zostať 5 – 7 minút, v ostatných 10 – 15 minút. Relaxačné si môžeš predĺžiť aj na 15 – 20 minút, pretože platí: čím dlhšie relaxuješ, tým viac regenerácie svojmu telu, mysli a duši prinesieš.
  • Zvlášť opatrná buď pri akútnej hernii platničky, spondylóze, spondylitíde, akútnom zápale sedacieho nervu či v tehotenstve, alebo akomkoľvek akútnom (infekčnom) ochorení.