JOGOVÁ TERAPIA

Janka Bukvay

Jogová terapia je liekom na tieto stresujúce časy. Cvičenie vytvára hlboko omladzujúci zážitok prostredníctvom mnohých pozícií, ktoré ťa doslova držia, keď sa pustíš. Presne tieto pozície nájdeš dopodrobna vysvetlené a pripravené na použitie v terapeutických kartách SOUL TALKS.

LET IT GO je najdôležitejšia myšlienka, ktorú máš prijať za svoju. Práve v tomto hlbokom uvoľnení môžeš dosiahnuť sladký pokoj. Odpočinok, ktorý umožňuje vrodenej inteligencií tela obnoviť rovnováhu a pohodu. Keď sú tvoje zmysly vtiahnuté dovnútra, jogová prax sa stáva meditáciou, ktorá ťa prirodzene vedie k sebaskúmaniu a objavovaniu.

Prechodom cez jednotlivé vrstvy tela, emócií a myšlienok nachádzaš vo svojom vnútri pocit tichého spojenia. Vraciaš sa do svojej prirodzenej kondície pohody a pokoja. Toto je esencia jogovej terapie

Ako si predstaviť „prechod cez jednotlivé vrstvy tela“? Predstav si svoju obľúbenú 3 poschodovú zmrzlinu v kornútku, ktorú držíš v ruke a vonku je 30 stupňov. Ja milujem banánovú, jahodovú a belgickú čokoládu. Nikdy sa neviem rozhodnúť, v akom poradí ich umiesniť na kornútok a ktorú zjesť ako poslednú.  Poznáš to? 😊 A keď je vonku spomínaných 30stupňov, zmrzlina sa ti začne zrazu topiť.

Jedna príchuť preteká cez druhú. Čokoláda splynie s jahodou a nakoniec obe s banánom. Dokonalý mix chutí. Jedna prechádza cez vrstvu druhej. Presne ako „roztápanie“ sa jednotlivých vrstiev svalov (napríklad chrbát má až 4 vrstvy), ale aj bloky mysle a vrstvy nepriznaných emócií. Ale späť k jogovej terapií.

Základom praxe jogovej terapie v domácom prostredí sú 3 princípy:

1. princíp je, že ľudské telo je holistická entita zložená z rôznych vzájomne prepojených častí, ktoré sú navzájom neoddeliteľné a zdravie alebo choroba ktorejkoľvek časti tela ovplyvňuje časti ostatné. – FYZICKÉ TELO – svaly, orgány… (Princíp zmrzliny.)

2. princíp je self-empowering joga, joga sebaposilňovania, kde študent (v zmysle učenia sa jogy) je sám sebe liečiteľom. Joga zapája klienta do procesu liečenia tým, že hrá aktívnu úlohu na ceste za zdravím, liečenie prichádza z vnútra, nie z vonkajšieho zdroja a dosahuje sa tak väčšieho procesu autonómie. – EMÓCIE, DUŠA

3. princípom je, že kvalita a stav mysle jednotlivca je pre liečenie rozhodujúci. Ak má jedinec myseľ pozitívne naladenú liečenie nastáva rýchlejšie. Naopak, ak je jedinec naladený negatívne, liečenie sa môže predĺžiť. – MYSEĽ

Tieto princípy sa dostali aj do modernej medicíny pod pojmom psychosomatika. Psychosomatika je v nej chápaná ako odbor zaoberajúci sa chorobami, pri ktorých sa vyskytujú telesné problémy, zmeny a poruchy funkcie podmienené duševným stavom. V širšom slovazmysle zahrňuje komplexný (celostný) prístup k telesnému a duševnému zdraviu v kontexte medziľudských vzťahov, životných aktivít a životného prostredia. Ide v nej o komplexné, biologické, psychologické a sociálne chápanie zdravia, choroby a života človeka ako celku.

Jadro jogovej praxe je práca s chrbticou. Chrbtica je ako strom života. Spolu s CNS je to jedna z prvých častí tela, ktorá sa vytvára v embryu. Na úlohu chrbtice sa môžeme pozerať z niekoľkých pohľadov:

  1. Podľa jogovej anatómie je chrbtica centrálnym vedením energie. Prána, vitálna energia, ktorá nás oživuje, tečie telom v energetických kanáloch nádí. Ak ťa viac zaujíma pohľad východnej filozofie na jogovú terapiu nájdeš ho tu.

  2. Podľa západnej medicíny je chrbtica súhrn stĺpcovito usporiadaných stavcov. Je dôležitá pre stavbu a pohyb hlavy a trupu. Je tvorená z 33-34 stavcov, medzistavcových platničiek a väzov. Stavce sú krátke kosti, ktoré majú v sebe otvor. Otvory v jednotlivých stavcoch vytvárajú spolu chrbticový kanál, v ktorom je uložená miecha, z nej vystupujú medzi stavce ďalšie nervy. Spolu s rebrami tvorí hrudný kôš, ktorý má význam pri dýchacích pohyboch. U človeka je kvôli vzpriamenému držaniu tela vystavená veľkým tlakom, hlavne v driekovej oblasti.

Miecha a nervová sústava je to, čo nás pri nastolení pohody a rovnováhy v tele najviac zaujíma. A ak si pragmatička a hľadáš vysvetlenie aj z pohľadu tradičnej európskej medicíny, tak tento prístup k terapií je pre teba dôležitý.

Je toho veľmi veľa, čo sa dá napísať k jogovej terapií a ešte dlhšie diskutovať. Ak pracuješ s ľuďmi či už po fyzickej alebo mentálnej stránke a zaujala ťa jogová terapia, prihlás sa na KURZ JIN JOGA A JOGOVÁ TERAPIA pre odborníkov.

Jana Bukvayová
description