DÝCHANIE

článek dýchanie

Dýchanie a pohybová sústava spolu tvoria jeden funkčný celok a navzájom sa ovplyvňujú. Dýchanie ovplyvňuje výsledný pohyb a poloha tela ovplyvňuje dýchanie. Dych je  most medzi fyzickým telom a oveľa jemnejšou energiou mysle.

Tým, že sa vedome naučíme usmerňovať dych, získame schopnosť ovplyvňovať fungovanie fyzického tela a stav mysle. Dýchanie je základnou životnou funkciou. Je to proces nikdy nekončiaceho, nepretržitého cyklu. Po nádychu prichádza výdych a potom ďalší nádych. Tento cyklus je spolu s tepom srdca ako vnútorné hodiny nášho tela.

Je riadená automaticky z dýchacieho centra nachádzajúceho sa v oblasti predĺženej miechy. Ide o jedinú vegetatívnu funkciu, ktorú môžeme (nepriamo) ovplyvniť. Aby sme presnejšie pochopili, aké dôležité je pre nás dýchanie, načrime trocha do knihy anatómie. Dýchací systém pozostáva z: úst, nosa, prínosových dutín, hltana (hrdla) a pľúcneho stromu (priedušnice, priedušiek, pľúcnymi mechúrikmi a kapilárami).

Funkcie dýchacieho systému sú:

  • Dodávanie kyslíka do krvi a tým aj do buniek v našom tele. Bunky potrebujú kyslík, aby boli schopné vytvárať energii na produkciu bielkovín a iných metabolitov. (A “čistú” zregenerovanú myseľ potrebujeme aj v práci. V online kurze JOGA DO PRÁCE nájdeš aj niekoľko techník na prekrvenie mozgu.)
  • Odstraňovanie odpadových plynov, vrátane oxidu uhličitého, z tela pri výdychu. Oxid uhličitý je súčasťou látok vytvárajúcich homeostázu, ktoré stabilizujú pH krvi (spolu s obličkami). Poskytovanie bariéry a ochrany pred vonkajšími prvkami – imunitnými (bunkovými) a fyzickými bariérami.
  • Vedieť rozprávať a cítiť vôňu. 
  • Ohrievanie vzduchu tak, aby zodpovedal našej telesnej teplote a jeho zvlhčovanie na úroveň vlhkosti, ktorú máme v tele.

Samotné dýchanie je možné len vďaka kostrovým svalom, ktoré svojou kontrakciou a uvoľňovaním sa umožňujú nasávanie a vytláčanie vzduchu. Zároveň sú veľmi dôležité pri vedomom dýchaní (ako sa píše vyššie dýchanie ovplyvňujúce autonómnu (vegetatívnu) nervovú sústavu – ANS) Už si sa niekedy zamyslela nad samotným dychom? Ak tak spravíš, môžeš spozorovať, že každá jeho fáza (nádych=inspírium, predvýdychová, výdych=expírium, preinspiračná) ti dáva inú kvalitu sily tela a aj mysle. Pokojne si to môžeš odpozorovať práve v tejto chvíli, čítaním textu nižšie opisujúceho jednotlivé časti dychového cyklu.

Inspírium
je aktívny dej, ktorý ma facilitačný (stimulačný) vplyv na väčšinu svalov v ľudskom tele. 

Fáza preexspiračná je krátka pauza inspiračného pohybu dýchacieho cyklu predtým, ako sa zmení pohyb na exspiračný. Stále pretrváva facilitačný (aktivačný) vplyv na svalovú aktivitu.

Exspírium sa pokladá za pasívny proces. 

Fáza preinspiračná je krátka pauza exspiračného pohybu predtým, ako sa zmení na pohyb inspiračný. Počas tejto fázy ešte pretrváva inhibičný vplyv respiračného pohybu.*

Za fyziologických okolností prebieha respiračný pohyb ako vlna idúca distoproximálnym smerom (zdola nahor). Tento respiračný pohyb sa označuje ako dýchacia vlna. Krčné a chrbtové svaly zabezpečujú stabilitu medzi stavcami a rebrami, takže priame dýchacie svaly môžu efektívne pracovať. Počas uvoľneného dýchania si môžeme všimnúť zmenu napätia krčných svalov – táto zmena je výraznejšia, keď vedome prehlbujeme dych.

Ramená sedia na vrchole hrudného koša, takže akýkoľvek menší či väčší pohyb ich rozhýbe. Ak dychová vlna nie je prirodzená, ak je dych plytký, alebo ak nám pri plnom dýchaní niečo bráni (ako napríklad dlhodobý sed a ním tlak celého brušného segmentu, či neprávne nastavený pracovný stôl) môže sa preniesť aj do blokád v svalov v oblasti krku. Aj pre tento dôvod je relaxácia v restoratívnych pozíciách taká dôležitá. Poskytuje nám priestor na kompenzáciu nesprávnych posturálnych vzrocov. A môžeme sa v nich bez obmedzení zhlboka nadýchnuť a vydýchnuť.

Vysvetlenie 1*

Inhibičný vplyv respiračného pohybu

Inhibičný účinok dýchacích pohybov sa týka vplyvu, ktorý môže mať dýchanie na určité fyziologické procesy alebo funkcie v tele. Tento účinok je obzvlášť dôležitý v kontexte dýchacieho a kardiovaskulárneho systému a na navodenie pocitu relaxácie.

  1. Kardiovaskulárny systém:

Srdcová frekvencia: Počas nádychu sa bránica sťahuje a hrudná dutina sa rozširuje. To vytvára podtlak v hrudnej dutine, čím sa uľahčuje vstup vzduchu do pľúc. Súčasne tento podtlak môže ovplyvniť prietok krvi do srdca. Zvýšený venózny návrat na pravú stranu srdca počas inhalácie môže viesť k miernemu zvýšeniu nárazového objemu a zníženiu srdcovej frekvencie. Toto je známe ako respiračná sínusová arytmia, normálna zmena srdcovej frekvencie spojená s dýchacím cyklom.

  1.  Autonómna nervová sústava:

Parasympatická dominancia: Autonómny nervový systém, ktorý zahŕňa sympatické a parasympatické vetvy, reguluje mimovoľné telesné funkcie. Počas nádychu dochádza k zvýšenej stimulácii blúdivého nervu (hlavný parasympatický nerv), čo vedie k dominancii parasympatiku. Výsledkom tejto dominancie môže byť dočasné zníženie srdcovej frekvencie a krvného tlaku.

  1. Vnútrohrudný tlak:

Vplyv na venózny návrat: Zmeny vnútrohrudného tlaku počas dýchacích pohybov môžu ovplyvniť venózny návrat do srdca. Počas inhalácie expanzia hrudnej dutiny znižuje vnútrohrudný tlak, čo umožňuje zvýšený venózny návrat do pravej predsiene. To môže ovplyvniť srdcovú funkciu a môže prispieť k vyššie uvedeným zmenám srdcovej frekvencie.

Je dôležité poznamenať, že inhibičný účinok dýchacích pohybov je súčasťou normálnej fyziologickej reakcie a pomáha optimalizovať kardiovaskulárne funkcie. Súhra medzi dýchacím a kardiovaskulárnym systémom je vyladená tak, aby spĺňala požiadavky tela na kyslík a udržiavala homeostázu. Narušenie tejto rovnováhy môže mať navyše dôsledky pre jednotlivcov s určitými kardiovaskulárnymi alebo respiračnými ochoreniami.

Dýchanie je celá veda. Účinky na telo, myseľ, ovplyvnenie ANS. Biomechanika dýchania. Len samotnému dýchaniu sa venujeme jeden celý deň  v rámci celého 9 dňového KURZU JIN JOGA A JOGOVÁ TERAPIA. Ak sa zaujímaš o dýchanie a jeho účinok na relaxáciu, rozhodne sa prihlás na kurz.

Jana Bukvayová
description